Logo Universiteit Utrecht

taalwijs.nu

taalwijs.nu

Taal- en cultuurbewustzijn in de vreemde-talenles

5 Mar 2020
Universiteit Leiden

Het vreemdetalenonderwijs is in beweging. Het gaat in de discussies over de voorstellen van Curriculum.nu en het meesterschapsteam MVT niet alleen over het ontwikkelen van taalvaardigheid, maar ook over het bevorderen van taal- en cultuurbewustzijn. Ook in het boek van Fred Janssen e.a. (2018) Wat is echt de moeite waard om te onderwijzen? wordt de inhoud van de moderne vreemde talen vanuit meerdere perspectieven bekeken. Maar hoe geven we deze inzichten concreet vorm in de praktijk? Hoe kunnen we leerlingen leren nadenken over taal, zodat zij niet alleen taalgebruikers worden, maar ook taalbeschouwers? En wat is de rol van literatuur en cultuur?

Tijdens deze korte cursus van twee bijeenkomsten maken deelnemers eerst kennis met de perspectieven, verkennen ze de mogelijke toepassingen en proberen ze deze vervolgens uit in hun eigen les. De tweede bijeenkomst is gericht op het uitwisselen van opgedane ervaringen.

Praktische informatie

De cursus vindt plaats op donderdag 5 en 26 maart 2020 van 14.30 tot 17.00 uur. Voor leden van het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen bedragen de kosten € 300,- per bijeenkomst.

Bekijk de website van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland voor meer informatie.
terug