Logo Universiteit Utrecht

taalwijs.nu

taalwijs.nu

Strips en graphic novels in het klaslokaal

18 Jun 2020
Erasmus Universiteit Rotterdam (Woudestein-campus)

Tijdens deze bijeenkomst bekijken we hoe strips/graphic novels als legitiem studieobject ingezet kunnen worden in klaslokalen binnen het voortgezet onderwijs. Er zijn talloze literaire, informatieve, en boeiende strips die leerlingen aan het denken kunnen zetten over zichzelf en de wereld. Strips kunnen complexe informatie en historische gebeurtenissen op een toegankelijke en aansprekende manier verbeelden, en daarmee het leerproces bevorderen.

Tijdens deze bijeenkomst zullen drie sprekers de mogelijkheden rondom het medium als leermiddel verder uiteenzetten. Professor Kees Ribbens zal wat vertellen over de verbeelding van de Tweede Wereldoorlog in diverse (inter)nationale strips, waarbij hij ook aandacht besteedt aan hoe men strips kan analyseren. Dr. Laurike in ’t Veld kijkt naar strips die de genocide in Rwanda verbeelden, waarbij ze dieper in zal gaan op welke vragen er aan leerlingen gesteld kunnen worden om een dergelijk gevoelig onderwerp te behandelen. Margreet de Heer, Stripmaker des Vaderlands, zal meer vertellen over de Graphic Novels voor de Leeslijst en zal met concrete voorbeelden laten zien waarom literaire strips op de Nederlandse leeslijst passen.

Praktische informatie

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 18 juni 2020 van 16.30-19.00 uur. Voor leden van het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen zijn de kosten voor deelname € 300,- per bijeenkomst.

Bezoek de website van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland voor meer informatie.


Thema:terug