Logo Universiteit Utrecht

taalwijs.nu

taalwijs.nu

Spreek- en gespreksvaardigheden voor moderne vreemde talen en NT2

5 Feb 2020
Universiteit Leiden

Hoe zorg je ervoor dat leerlingen spreek/gespreksvaardiger worden? Hoe zorg je ervoor dat leerlingen spreken en blijven spreken? Hoe kun je effectieve en adaptieve feedback geven? Hoe krijg je zicht op het leerproces van je leerlingen en zij zicht op hun eigen leerproces? Hoe zorg je voor differentiatie bij spreek- en gespreksvaardigheid?

Op deze vragen zocht Esther de Vrind (vakdidacticus Frans en teamleider lerarenopleiding, ICLON) antwoord in haar promotietraject. Dat heeft geresulteerd in een didactiek, de SpeakTeach-didactiek, die adaptief voor leerlingen beoogt te zijn én praktisch uitvoerbaar voor docenten. Tijdens deze workshop maakt u kennis met deze didactiek, onderzoeken we de mogelijkheden in uw eigen lespraktijk en wisselen we kennis en ervaringen uit.

Doel van de bijeenkomst

Doel van deze bijeenkomst is het didactisch repertoire bij spreek/gespreksvaardigheid vergroten, afgestemd op de eigen leerbehoeften en de eigen reguliere lespraktijk van de deelnemende docenten. Daarnaast krijgt de docent ideeën voor concrete lessen/lesonderdelen spreek/gespreksvaardigheid die de docent in zijn lessen kan uitvoeren.

Praktische informatie

De bijeenkomst vindt plaats op 5 februari van 15.30 tot 20.00 uur (inclusief een maaltijd), in Leiden.

Voor leden van het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen wordt €300,- per bijeenkomst in rekening gebracht.

Zie de website van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland voor meer informatie.


terug