Logo Universiteit Utrecht

taalwijs.nu

taalwijs.nu

Persoonlijk leiderschap

Het vraagt nogal wat reflectieve (intrapersoonlijke) en interpersoonlijke vaardigheden om (leerlingen) goed te kunnen coachen. In deze training, die je samen met collega’s volgt, leert je reflectie en eigenaarschap van het leerproces bij leerlingen te bevorderen. Door te reflecteren met het vierstoelenmodel leren jullie enerzijds zelf constructiever stil te staan bij gevoelens, gedachten en handelen, anderzijds leren jullie een model om ook de leerling ontwikkelingsgericht te coachen en zo zelfsturing en zelfvertrouwen optimaal te bevorderen. Middels de ‘Lerende Organisatie in Levende Lijve’ vaardighedenkaart leren jullie vaardigheden evalueren en oefenen.

In drie in-company bijeenkomsten van drie uur worden jullie intensief en afgestemd op jullie persoonlijke/professionele situatie getraind. Je kunt je samen met je collega’s aanmelden.

Klik hier voor meer informatie.


terug