Logo Universiteit Utrecht

taalwijs.nu

taalwijs.nu

Leerlingen voorbereiden op wetenschappelijk onderwijs: academische vaardigheden

Je wilt je leerlingen goed voorbereiden op een universitaire studie. Welke academische vaardigheden (of ‘21st century skills’) verwacht de universiteit? En hoe kun je vwo-leerlingen hierop voorbereiden? We gaan in op het bevorderen van een kritische houding en schrijf- en onderzoeksvaardigheid. Je leert de ver­schillende academische vaardigheden in te passen in het eigen vak, met de bijbehorende didactiek (feedback en werkvormen). Een goede basis die je in staat stelt om te differentiëren. Doelgroep: docenten bovenbouw vwo.

Klik hier voor meer informatie.


terug