Logo Universiteit Utrecht

taalwijs.nu

taalwijs.nu

Kritisch denken op internet

In tijden van fake news is het noodzakelijk dat leerlingen naar betrouwbare informatie kunnen zoeken op het internet. Met andere woorden: leerlingen moeten informatievaardig zijn en kritisch kunnen denken. Dat is niet iets wat vanzelf gaat; zo blijkt uit talloze onderzoeken dat leerlingen veel moeite hebben met het op waarde schatten van online informatie. In twee bijeenkomsten leer je aan de hand van wetenschappelijke inzichten hoe je leerlingen ondersteunt, en (her)ontwerp je opdrachten die je direct kunt inzetten in je onderwijs.

Klik hier voor meer informatie.


terug