Logo Universiteit Utrecht

taalwijs.nu

taalwijs.nu

Hele Taak Eerst: differentiëren bij de moderne vreemde talen

5 Nov 2019
Leiden

Hoe ziet dat eruit en hoe kan ik dat aanpakken in mijn eigen praktijk? (Startende) docenten zijn zich vaak wel bewust van verschillen tussen leerlingen, maar weten niet altijd goed hoe ze met deze verschillen om moeten gaan in de les. Een manier om dit te doen is door het inzetten van een taakgerichte aanpak waarbij je leerlingen direct zicht geeft op het eindproduct (de Hele Taak) en ze bouwstenen aanreikt die ze desgewenst kunnen gebruiken (Janssen, Hulshof & Van Veen, 2016). Tijdens deze korte cursus van twee bijeenkomsten leren MVT-docenten hoe zij een les volgens het Hele Taak Eerst principe op kunnen zetten, doen zij ervaring op in de eigen praktijk, en wordt vervolgens besproken welke aandachtspunten zij een collega zouden willen meegeven. De cursusdata zijn 5 en 26 november 2019 van 14.30 tot 17.00.

Georganiseerd door het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland.

Klik hier voor meer informatie.
terug