Logo Universiteit Utrecht

taalwijs.nu

taalwijs.nu

Focus op Feedback

Het geven van feedback kan in hoge mate bijdragen aan positieve leereffecten. In de praktijk blijkt dit lang niet altijd het geval te zijn. Feedback vraagt om maatwerk, waarbij in interactie met leerlingen nauwkeurig wordt ingespeeld op hun situatie, leerproces en ontwikkeling. Wij ondersteunen docenten bij het uitbreiden van het feedbackrepertoire.

Klik hier voor meer informatie.


terug