Logo Universiteit Utrecht

taalwijs.nu

taalwijs.nu

ERK in de praktijk: Speaking

5 Nov 2019
Vrije Universiteit Amsterdam

Een praktische studiedag voor docenten Engels. Hoe kun je alvast inspelen op landelijke normen voor het schoolexamen spreken? Uitgangspunten voor deze dag zijn de ERK streefniveaus en schalen voor A2+ (4 vmbo),  B1 (havo) en B2 (vwo). Spreken en gesprekken voeren in de bovenbouw staan centraal, met veel voorbeelden van activerende taaltaken, praktische opdrachten en zowel formatieve als summatieve toetsing/beoordeling. Doelgroep: docenten Engels 4 mavo en vanaf de 4e klas havo en vwo.

Klik hier voor meer informatie.

 

 
terug