Logo Universiteit Utrecht

taalwijs.nu

taalwijs.nu

Creativity in teaching: what can teachers learn from artists?

30 Jan 2020
Radboud Docenten Academie, Erasmusgebouw (20e verdieping), Erasmusplein 1 te Nijmegen

In het schooljaar 2019-2020 organiseert de Radboud Docenten Academie drie literatuurseminars rond het thema ‘Creativiteit stimuleren in het onderwijs’. Een kort moment van 1,5 uur aan het einde van de dag waarin VO-docenten samen van gedachten wisselen over een wetenschappelijke artikel. In het artikel dat in dit seminar aan bod komt, wordt een studie beschreven naar wat kunstdocenten (VK) zoal doen in hun onderwijs om de creativiteit van hun leerlingen te stimuleren. Zouden docenten van andere vakken deze ‘pedagogies’ ook (meer) kunnen inzetten in hun onderwijs, zodat ook binnen deze vakken creatief denken en handelen van leerlingen (meer) ruimte krijgt?

Dit seminar is het tweede in de reeks en is apart te bezoeken. Het bezoeken van dit seminar is kosteloos. Inschrijven kan via deze pagina. Daar is ook meer informatie over het seminar te vinden.


Thema:terug